Видове застраховки

Полезно:
„ОТП Лизинг” ЕООД, като Ваш доверен партньор, Ви обръща внимание на следните важни изисквания по застраховки на МПС – с цел да се избегнат недоразумения със.
През времетраенето на застрахователния договор: 
- Не предприемайте действия, които биха довели до увеличаването на рисковете за застрахованото МПС и поддържайте изправни системите за обезопасяване на автомобила.
- Не оставяйте при напускане на МПС ключове, свидетелството за регистрация на МПС, дистанционни за алармата и имобилайзера, застрахователни полици вътре или вън от МПС без контрол – неспазването на това изискване води до отказ за изплащане на претенцията.
- Застрахователят трябва да е запознат с всички промени по рисковите обстоятелства около автомобила: напр. промяна в регистрационен талон, загуба на ключ и др., както и по използването му: отдаване под наем, лизинг, продажба, учредяване на залог и др. 
- Информирайте нас или застрахователния Ви брокер за всички подобни промени, както и за всички промени в оборудването – като те ще имат грижата да организират всички действия изисквани от застрахователя.