ОТП Лизинг
 

ОТП Лизинг е дъщерно лизингово дружество на Банка ДСК и е част от Групата ОТП – най-голямата банка в Унгария и една от най-големите и солидно развиващи се финансови групи в Централна и Източна Европа.  ОТП има дългогодишен опит в предлагането на лизингови решения, като е първата банка в Унгария, която предлага лизинг на автомобили и до момента е водеща на този пазар.

От създаването си ОТП Лизинг е надежден партньор, който уважава интересите и финансовите нужди на своите клиенти и им предлага иновативни решения, използвайки познанията на Групата за финансиранe при условията на финансов и оперативен лизинг. Нашата цел е да сме винаги близо до нашите клиенти, да разбираме техните нужди и да предоставяме достъпно и гъвкаво финансиране в подкрепа на идеите им и за осъществяване на техните проекти.