Партньори
Като част от Групата ОТП и една от утвърдените лизингови компании в страната ние сме дългогодишен партньор на водещи световни и Български производители и дистрибутори на висококачествено оборудване, транспортна техника и автомобили. ОТП Лизинг предлага разнообразни варианти и възможности за сътрудничество в зависимост от нуждите на своите партньори:
- Стандартен процес – неформално коопериране и съвместна работа.
- Референтен модел – партньорство базирано на договор за съвместна дейност.
- Специални програми - възможност за продукти с добавена стойност, увеличавайки конкурентните предимства пред останалите аналози на пазара. Предлагане на решения от типа white-labeling.
Основна цел на ОТП Лизинг е предоставянето на надеждни и адекватни решения от взимна полза. Нашите партньоти могат да се възползват от:
- Съвместни кампании и програми.
- Провеждане и организиране на специализирани регионални или национални събития.
- Обучение на екипите в търговските центрове на нашите партньори.
- Информация и анализ за продажбите по продукти и групи.
- Специфични решения и know-how за финансиране на различни категории активи