Нашите предимства 
ОТП Лизинг се стреми да предлага на своите клиенти атрактивни условия по отношение на:
- авансова вноска съобразена с вида на финансирания актив и възможностите за самоучастие на клиента.
- срок на лизинга съобразен с възвращаемостта на инвестицията, обезценката на актива и възможностите за изплащане на клиента.
- лихви, такси и други разходи адаптирани спрямо вида на актива, срока на договора и профила на клиента.
- остатъчна стойност според вида на лизинга и типа ползване на финансирания актив.
- финансиране на ДДС съобразено с ДДС позицията на клиента, с оглед оптимизация на неговото плащане.
- такса за одобрение/управление на лизинговата сделка, дължима еднократно. 
Един от основните приоритети е клиентите на ОТП Лизинг да получават бърз и точен отговор на своите запитвания за лизинг. 
За финансираните от ОТП Лизинг проекти няма формални ограничения за максималната сума. Достатъчно е лизинговата сделка да е съпоставима с мащабите на клиента и да е икономически обоснована. 
ОТП Лизинг изключително държи на удовлетвореността на своите клиенти, затова подходът към всеки един финансиран проект е индивидуален. 
Дружеството предлага комплексни решения, като всички формалности свързани със застраховката и регистрацията се организират от ОТП Лизинг. Чрез своите клонове в основните градове на България се предлага обслужване в цялата страна. 
Клиентите на ОТП Лизинг имат възможност да се възползват от целия набор от продукти и услуги предлагани от Банка ДСК – разплащателни, депозитни и специални сметки, електронно банкиране, финансиране за бизнеса за оборотни средства или инвестиционни проекти.