Териториално покритие

Република България, страните членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), както и Княжество Андора, Република Сърбия и Конфедерация Швейцария, за което застрахователната компания предоставя и безплатен сертификат „Зелена Карта”.

Срещу допълнително заплащане се осигурява покритие и в останалите държави-членки на споразумението „Зелена карта“ (Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Израел, Иран, Мароко, Молдова, Македония, Черна гора, Русия, Тунис, Турция и Украйна).