Гражданска Отговорност

Застраховката е задължителна съгласно българското законодателство и е свързана с ползването и притежаването на регистрирани МПС/ ППС. Застраховката „Гражданска Отговорност” осигурява покритие за всички нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица.