ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

 

ОТП Лизинг ЕООД финансира закупуването чрез финансов лизинг на всички видове нови и употребявани транспортни средства:
- влекачи.
- шасита.
- ремаркета и полу-ремаркета.
- автобуси.
- цистерни.
- лекотоварни автомобили над 3,5 т. и др.
Базови параметри за финансиране, чрез финансов лизинг:

 

 

НОВИ АКТИВИ

УПОТРЕБЯВАНИ АКТИВИ

Минимална финансирана сума

10 000 EUR    

10 000 EUR

Срок на финансиране

от 12 до 60 месеца

от 12 до 48 месеца

(в края на лизинговия период употребяваните активи не трябва да надвишават 9 години от датата на първа регистрация)

Първоначална вноска

Мин. 15% от цената на актива, дължима при подписване на договора за лизинг

Мин.20% от цената на актива, дължима при подписване на договора за лизинг

Валута на финансиране

EUR/ BGN

Валута на плащане

EUR / BGN

Изплащане

-       Анюитетни месечни вноски;

-       Сезонни вноски;

Застраховки

застраховка срещу всички присъстващи рискове за периода на лизинг

ПРЕДИМСТВА:
- Атрактивни условия.
- Бърз отговор.
- Гъвкави схеми и индивидуален подход. 
- Сезонни вноски.
- Гратисни периоди.
- Специални вноски.
- Освобождаване на оборотни средства (обратен лизинг).
- Прозрачност на условията.
- Без допълнителни такси за разглеждане на документи.
- Без начисляване на ДДС върху лихвата.
- Допълнително обезпечение – не се изисква.
КОНТАКТИ:

Марин Владков
Мобилен телефон: +359 894 332 181
e-mail: marin.vladkov@otpleasing.bg