СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

ОТП Лизинг ЕООД финансира закупуването чрез финансов лизинг на нова и употребявана строителна и пътно-строителна техника, минна и кариерна техника, подемна техника, комунална и специализирана техника и др.
Базови параметри за финансиране, чрез финансов лизинг:

 

НОВИ АКТИВИ

УПОТРЕБЯВАНИ АКТИВИ

Минимална финансирана сума

10 000 EUR

10 000 EUR

Срок на финансиране

от 12 до 60 месеца

от 12 до 48 месеца

(в края на лизинговия период употребяваните активи не трябва да надвишават 9 години от датата на първа регистрация)

Първоначална вноска

Мин. 20% от цената на актива, дължима при подписване на договора за лизинг                                                 

Мин.20% от цената на актива, дължима при подписване на договора за лизинг

Валута на финансиране

EUR/ BGN

Валута на плащане

EUR / BGN

Лизингова схема

-       Анюитетни месечни вноски;

-       Сезонни вноски;

Застраховки

-       Гражданска отговорност за всички самоходни машини

-       КАСКО с пълно покритие на всички активи

ПРЕДИМСТВА:

- Атрактивни условия.

- Бърз отговор.

- Гъвкави схеми и индивидуален подход.

- Освобождаване на оборотни средства (обратен лизинг).

- Прозрачност на условията.

- Без допълнителни такси за разглеждане на документи.

- Без начисляване на ДДС върху лихвата.

- Допълнително обезпечение – не се изисква.

КОНТАКТИ:
Андрей Загоров /Мениджър продажби „Машини и оборудване”/ 

Телефон: 02 937 06 15 
Мобилен телефон: +359 893 301 712
e-mail: andrey.zagorov@otpleasing.bg