СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

ОТП Лизинг ЕООД финансира закупуването, чрез финансов лизинг на селскостопанска и земеделска техника: комбайни, трактори, телескопични товарачи, самоходни машини и прикачен инвентар.
Базови параметри за финансиране, чрез финансов лизинг:

 

НОВИ АКТИВИ УПОТРЕБЯВАНИ АКТИВИ

Минимална финансирана сума

10 000 EUR

10 000 EUR

 

Срок на финансиране

 

от 12 до 72 месеца

от 12 до 48 месеца (В края на лизинговия период употребяваните активи не трябва да надвишават 9 години от датата на първа регистрация)

Първоначална вноска

От 0%; 5% или 10% при авансово ДДС;

От 15% при ДДС разсрочено във вноските.

 

Мин. 20% от цената на актива

Валута на финансиране

EUR / BGN

Валута на плащане

EUR / BGN

Изплащане

- Анюитетни месечни вноски

- Сезонни вноски: мин. 3 броя в календарна година

Застраховки

- Гражданска отговорност (когато е задължителна)

- КАСКО с пълно покритие на рисковете

*Крайните параметри на финансиране зависят изцяло от финансовия профил на клиента и неговата кредитна история.
ПРЕДИМСТВА:

 

- Без допълнителни такси за разглеждане на документи.

- Без начисляване на ДДС върху лихвата.

- Застраховки КАСКО с пълно покритие при преференциални тарифни числа.

- Допълнително обезпечение не се изисква.

  • Финансиране на проекти по ПРСР и Преотстъпване на корпоративен данък:
  • ОТП Лизинг ЕООД предлага на своите клиенти възможността за финансиране чрез кредит на машини и оборудване при изпълняване на проекти по Европейските оперативни програми или при преотстъпване на корпоративен данък.
  • КОНТАКТИ:
  • Тони Николов /Мениджър продажби Земеделска техника/
    Телефон: 02 937 06 52
    Мобилен телефон: +359 892 491 224
    e-mail: toni.nikolov@otpleasing.bg