МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

ОТП Лизинг ЕООД финансира закупуването чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване в различни отрасли на икономиката като металорежеща и металообработваща промишленост, хранително-вкусова промишленост, печатарство, опаковъчна промишленост, дървопреработване и производство на мебели, сервизни услуги, текстилна промишленост, IT технологии, складова и логистична дейност, медицина и здравеопазване и др.
Базови параметри за финансиране, чрез финансов лизинг:
  НОВИ АКТИВИ
Минимална финансирана сума
10 000 EUR
Срок на финансиране
от 12 до 60 месеца
Първоначална вноска
Мин. 30% от цената на актива, дължима при подписване на договора за лизинг
Валута на финансиране
EUR / BGN
Валута на плащане
EUR / BGN
Лизингова схема
Анюитетни месечни вноски
Застраховки
застраховка срещу всички присъстващи рискове за периода на лизинг
ПРЕДИМСТВА:
- Атрактивни условия.
- Бърз отговор.
- Гъвкави схеми и индивидуален подход.
- Сезонни вноски.
- Гратисни периоди.
- Специални вноски.
- Освобождаване на оборотни средства (обратен лизинг).
- Прозрачност на условията.
- Без допълнителни такси за разглеждане на документи. 
- Без начисляване на ДДС върху лихвата.
- Допълнително обезпечение – не се изисква.
КОНТАКТИ:
Андрей Загоров / Мениджър продажби „Машини и оборудване” / 
Телефон: 02 937 06 15 
Мобилен телефон: +359 893 301 712 
e-mail: andrey.zagorov@otpleasing.bg