Финансиране по Европейски програми

Банка ДСК, съвместно със ОТП Лизинг, Ви предлагат стабилна финансова подкрепа при кандидатстване по европейските оперативни програми за покупка на желано от Вас оборудване.
Възползвайте се от нашето предложение за финансиране на земеделска техника и инвентар, транспортни средства, машини, строително оборудване и др. 
Предимства:
- Бърза и лесна процедура за кандидатстване.
- С възможност за финансиране при покупка на актива със средства, осигурени по грантови схеми на Европейския съюз.
- С възможност за финансиране на дължимия ДДС по сделката.
- Еднократна такса управление.
- Без такса ангажимент по кредита.
- Без такса в случаите на частично погасяване по кредита с получена безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма.
Характеристики:

Минимален размер

10 000 лева или 5 000 евро

Срок

от 12 до 60 месеца, с включен до 6-месечен гратисен период

Погасяване

Възможност за равни месечни вноски или за сезонни/годишни вноски по главницата, съобразени със спецификата на Вашия бизнес

Собствено участие

Минимум 15% от стойността на актива

Обезпечение

Залог на новозакупения актив или друг вид обезпечение по договаряне с банката

КОНТАКТИ:
Тони Николов /Мениджър продажби земеделска техника/
Телефон: 02 937 06 52
Мобилен телефон: +359 892 491 224
e-mail: toni.nikolov@otpleasing.bg