Нашите продукти

ОТП Лизинг финансира местни физически и юридически лица за закупуване при условията на лизинг на автомобили, транспортни средства – товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета, земеделска и строителна техника, индустриални машини и оборудване.

Повече информация за различните продукти може да намерите в отделните секции.