Необходими документи:

   - Молба за разсрочване на остатъчната стойност (по образец)-  подава се в месеца, в който изтича договора. Минималният срок за разсрочване е 6 месеца, а максималният е 24 месеца;

     - Копие на личната карта на лизингополучателя и съдлъжника (ако има такъв).

 След като ги получим:
  1. Придвижваме молбата към ръководството за разглеждане;
  2. След получаване на одобрение за разсрочване, изготвяме споразумение и изпращаме на имейлдокументите за преглед, заедно с погасителен план.
 Основни правила при разсрочване на ОС:

   - Заплаща се авансово ДДС върху  остатъчната стойност, както и последната лизингова вноска, а разликата се разсрочва;

   - Таксата за разсрочване е 1.5% от остатъчната стойност, но не по малко от 180,00 лв.;

   - При разсрочване на остатъчната  стойност лихвата е 4,25%, в случай че по договор е по-висока се запазва тази по договора;

   - Подписва се нов Запис на заповед (в случай че има такъв);

   - Застрахователят остава същия, като по време на лизинговия период;

   - След подписване на документите за разсрочване, в срок от 5 дни, следва да направите плащане на ДДС върху остатъчната стойност и таксата за разсрочване.

 

______________________________________________

/физически лица/

 

Молба за разсрочване на остатъчната стойност

 ___________________________________________________________________________________________

/юридически лица/

 

Молба за разсрочване на остатъчната стойност 

 _________________________________________________________________