ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ
Уважаеми клиенти, 
Вие можете да погасите частично или изцяло задълженията си по Договора за лизинг, като за целта е необходимо да попълните съответното Заявление (използвайте образците по-долу) и да ни го изпратите на и-мейл contact@otpleasing.bg или да ни го предоставите в наш офис.
 
За ЧАСТИЧНО ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ 
В случай че заявите частично прадсрочно погасяване на Сумата на финансиране по Договора Ви за лизинг, Вашите месечни лизингови вноски ще бъдат пропорционално намалени като срокът на лизинга и останалите му параметри ще останат непроменени.

 

За ПЪЛНО ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ 

В случай че заявите пълно предсрочно погасяване и съгласно условията на Договора Ви за лизинг получите правото да придобиете собствеността върху Лизинговата вещ, ние ще се погрижим за организирането на прехвърлянето на собствеността. Повече за този процес можете да научите в секция ПОЛЕЗНО/ ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЪЛНО ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ