ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОТП ЛИЗИНГ ЕООД И СЪГЛАСИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 

 

______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Документи за кандидатстване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

 

 

 

Документи за кандидатстване за физически лица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искане за лизинг

 

 

 

______________________________________________

 

 

 


Документи за кандидатстване за юридически лица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искане за лизинг

 

 

 

______________________________________________