Може да се свържете се с на телефон           0700 18 181 или на имей адрес  contact@otpleasing.bg 

 

ОТДЕЛ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ 

 

 Свържете се с наш сътрудник ако имате въпроси, свързани с: 

- Информация относно действащи лизингови договори

- Информация за задължения по фактури

- Информация за електронни фишове за глоба

- Удостоверения за задължения

- Информация относно приключване на редовно изтичащи договори

- Информация  и изготвяне на справка за предсрочно погасяване на лизингов договор

- Издаване на пълномощни за управление на МПС в чужбина

- Погасителни планове и фактури

- Директен дебит

 

 

ОТДЕЛ ЗАСТРАХОВКИ

02 937 0673

 

 

ОТДЕЛ ЛИЗИНГ НА АВТОМОБИЛИ

02 937 05 34

0894 332 185

0894 331 210

 

 

ОТДЕЛ ЛИЗИНГ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ОТДЕЛ ЛИЗИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

ОТДЕЛ ЛИЗИНГ НА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

ОТДЕЛ ЛИЗИНГ НА МАШИНИ И ОБУРАДВАНЕ

02 937 06 15

 

 

 

X

 

X