Може да се свържете с нас на тел. 0700 18 181 или на email contact@otpleasing.bg

 

Обслужване на клиенти

 

 Свържете се с нас при въпроси за:

- Настоящия Ви лизингов договор

- Информация за фактури

- Информация за фишове и глоби

- Информация за застраховки

- Информация за пълномощни за пътуване в чужбина

- Информация за пререгистрации

 

 

Отдел Застраховки

02 937 0673

 

 

Отдел Лизинг на автомобили

02 937 05 34

0894 332 185

0894 331 210

 

 

Отдел Транспорт и логистика 

Отдел Земеделска и селскостопанскат техника

Отдел Машини и оборудване

02 937 06 15

 

 

 

X

 

X