02 / 937 04 55

ОТДЕЛ “ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ“

 

e-mail: contact@otpleasing.bg

 Свържете се с наш сътрудник ако имате въпроси, свързани с: 

- Информация относно действащи лизингови договори.

- Информация за задължения по фактури.

- Информация за електронни фишове за глоба.

- Удостоверения за задължения.

- Информация относно приключване на редовно изтичащи договори.

- Информация  и изготвяне на справка за предсрочно погасяване на лизингов договор.

- Издаване на пълномощни за управление на МПС в чужбина.

- Погасителни планове и фактури.

- Директен дебит.

 

 

02 / 937 06 73

ОТДЕЛ “ЗАСТРАХОВКИ”

  

02 / 932 02 12
ОТДЕЛ “АВТОМОБИЛИ”

 

02 / 937 06 06 
ОТДЕЛ “ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА”

 

02 / 937 06 52
ОТДЕЛ "СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА"

 

02 / 937 06 15  
ОТДЕЛ "МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ И СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА"